Scurtă prezentare


Şcoala Gimnazială Nr. 307 funcţionează de la data de 1 septembrie 1986, fiind una dintre şcolile cele mai noi ale capitalei, situata în strada Luncşoara nr. 17, sector 2. Clădirea are 3 etaje (un singur corp de clădire), 17 săli de clasa, 1 cabinet informatica, 1 cabinet psihopedagogic și 2 laboratoare, cancelarie, cabinet medical, bibliotecă, cameră pentru distribuirea laptelui și cornului, 10 grupuri sanitare și alte dependinţe, in suprafata totala de 2040 mp. având o populaţie şcolara constantă de aproximativ 700 - 800 de elevi instruiţi de 16 profesori pentru învățământul primar, institutori și învăţători și 34 de profesori pentru învățământul primar și gimnazial . În prezent exista și un alt corp de clădire ce reprezinta o sala de sport modernă de aproximativ 1200 mp, dotata cu toate dependinţele necesare. Aceasta sală de sport a fost data in folosinta in anul 2004. Curtea școlii are o suprafață de 300 mp.

Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, atât ştiinţific cât și psiho-pedagogic, dând dovadă de profesionalism în demersurile educaţionale. De asemenea dau dovada de dragoste de meserie și dedicaţie, spirit întreprinzător, putere de munca si multa dragoste față de copii. Aceste lucruri au fost constatate în urma inspecţiilor efectuate, a asistentelor la ore, a rezultatelor elevilor, a interesului crescut pentru participarea la cursuri de perfecţionare cât și a interesului pentru obţinerea de grade didactice. Din acest colectiv fac parte și metodişti și autori de manuale, programe, caiete de lucru, lucrări ştiinţifice, publicaţii educaţionale. Procentul de titulari este de 97% și peste 70% sunt profesori cu gradul didactic I.

Elevii noștri sunt admiși în procent de 100% în liceele capitalei în mare majoritate în licee de prestigiu: Colegiul Național Mihai Viteazul, Colegiul Național Sf. Sava, Colegiul Național Cantemir Vodă, Colegiul Național Iulia Hașdeu, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național I.L. Caragiale, Liceul Teoretic C. A. Rosetti etc. Este remarcabilă participarea elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 307 la olimpiadele și concursurile şcolare (matematică, lb. română, fizică, chimie, biologie,etc.), concursurile interjudeţene de matematică și informatică, concursuri educative, competiţii sportive, competiţii artistice. În urma participării la aceste competiţii elevii obţin numeroase premii, astfel încât la nivel anual Şcoala nr. 307 are aproximativ:

  • 2 - 3% elevi premiaţi la nivel naţional;
  • peste 40 elevi premiaţi la nivel municipal;
  • peste 70 elevi premiaţi la nivel de sector;
  • peste 400 de elevi premiați la concursuri și competiții educaționale.

Search on page

Link-uri utile

Localizare

Școala este situată într-o zonă relativ centrală a capitalei, cu acces la multe mijloce de transport: metrou, tramvai, troleibuz, autobuz.

Mijloace de transport:
Troleibuzul: 66
Tramvaie: 1, 21, 46
Metrou: stația Bucur Obor

Contact Str. Luncșoara nr. 17, sector 2, București Tel: 021/210.00.12
Fax: 021/210.25.85
E-mail:scoala_307@yahoo.com